- 9789055739349

Hoeders van de wijsheid / druk 1

Nederlandse boeken, Hardcover, 2009
Dit artikel is op voorraad
Voor 20:00 uur besteld, morgen thuis!
€ 19,90
Gratis bezorgd
In winkelwagen

Omschrijving

De meer dan vierduizend bewaarde Griekse epigrammen handelen over goden en helden, dichters en denkers, over leven en liefde, zorgen en dood. Kleine gedichtjes zijn het, die in een flits iets wezenlijks belichten van mensen en dingen.Zo zijn er ook tientallen epigrammen gewijd aan filosofen, groot en klein. Zij liggen verspreid over de zestien boeken van de Anthologia Graeca, maar hier bijeengelezen en aangevuld met twintig epigrammen van Diogenes Laërtios vormen zij in hun chronologische ordening een verborgen geschiedenis van de Griekse filosofie.In deze verzameling is het oudste epigram van de hand van Simonides van Keos (6e eeuw v.C.) en het bezingt Kleoboulos, een van de Zeven Wijzen. Tot de jongste gedichten behoort een epigram van Palladas over de filosofe Hypatia van Alexandrië (5de eeuw n.C.). Naast anonieme en minder productieve dichters, zijn er ook grote namen uit de epigrammenliteratuur, zoals Antipatros van Sidon, Leonidas van Tarente en Lucillius. Ook van elders bekende auteurs als Kallimachos, Loukianos en Menandros vullen de selectie aan.Wie kennis wil maken met de Griekse wijsbegeerte, hoeft niet alleen fragmenten van Parmenides, dialogen van Plato, traktaten van Aristoteles en brieven van Epikouros te lezen. In de marge van die werken zeggen de epigrammen uit de Anthologia Graeca veel over de receptie van Griekse wijsgeren in de oudheid zelf: ze loven Plato, drijven de spot met cynici en epicuristen of doen vergeten filosofen even herleven. Deze poëtische flitsen zijn nu eens anecdotisch en leuk, dan weer ernstig en diep, maar altijd puntig en treffend. Samen vormen zij een alternatieve geschiedenis van de Griekse filosofie.InhoudInleidingHoeders van de wijsheidI - De Zeven Wijzen 1. Zeven Wijzen AG 7.81 – Antipatros van Sidon 2. Zeven Wijzen AG 9.366 – Anonymus 3. Thales van Milete AG 7.83-84 – Anonymi 4. Thales van Milete AG 7.85 – Diogenes Laërtios 5. Solon van Athene AG 7.86 – Anonymus 6. Solon van Athene AG 7.87 – Diogenes Laërtios 7. Solon van Athene AG 9.595b – Anonymus 8. Chilon van Sparta AG 7.88 – Diogenes Laërtios 9. Chilon van Sparta AG 9.596 – Anonymus 10. Pittakos van Mitylene AG 7.89 – Kallimachos 11. Pittakos van Mitylene DL 1.79 – Anonymus 12. Bias van Priëne AG 7.90 – Anonymus 13. Bias van Priëne AG 7.91 – Diogenes Laërtios 14. Anacharsis de Scyth AG 7.92 – Diogenes Laërtios 15. Kleoboulos van Lindos AG 7.618 – Anonymus 16. Kleoboulos van Lindos DL 1.90 – Simonides van Keos 17. Periandros van Korinthe AG 7.619 – Anonymus 18. Periandros van Korinthe AG 7.620 – Diogenes LaërtiosII - De Presocratici 19. Anaximenes van Milete AG 2.50-51 – Christodoros van Koptos 20. Ferekydes van Syros AG 2.351-353 – Christodoros van Koptos 21. Ferekydes van Syros AG 7.93 – Anonymus 22. Ferekydes van Syros DL 1.120-121 – Diogenes Laërtios 23. Pythagoras van Samos AG 2.120a -124 – Christodoros van Koptos 24. Pythagoras van Samos AG 7.119 – Anonymus 25. Pythagoras van Samos AG 7.120 – Xenofanes 26. Pythagoras van Samos AG 7.121 – Diogenes Laërtios 27. Pythagoras van Samos AG 7.122 – Diogenes Laërtios 28. Pythagoras van Samos AG 10.46 – Palladas 29. Pythagoras van Samos AG 16.325 – Julianos, prefect van Egypte 30. Pythagoras van Samos AG 16.326 – Anonymus 31. Pythagoras van Samos DL 8.44 – Diogenes Laërtios 32. Pythagoras van Samos DL 8.45 – Diogenes Laërtios 33. School van Pythagoras AG 14.1 – Metrodoros (?) 34. Filolaos van Kroton AG 7.126 – Diogenes Laërtios 35. Epicharmos van Kos AG 7.125 – Anonymus 36. Eudoxos van Knidos AG 7.744 – Diogenes Laërtios 37. Herakleitos van Efese AG 2.354-356 – Christodoros van Koptos 38. Herakleitos van Efese AG 7.79 – Meleagros 39. Herakleitos van Efese AG 7.127 – Diogenes Laërtios 40. Herakleitos van Efese AG 7.128 – Anonymus 41. Herakleitos van Efese AG 7.479 – Theodoridas 42. Herakleitos en Demokritos AG 9.148 – Anonymus 43. Herakleitos van Efese AG 9.540 – Anonymus 44. Zenon van Elea AG 7.129 – Diogenes Laërtios 45. Empedokles van Agrigentum AG 7.123 – Diogenes Laërtios 46. Empedokles van Agrigentum AG 7.124 – Diogenes Laërtios 47. Anaxagoras van Clazomenai AG 7.94 – Anonymus 48. Anaxagoras van Clazomenai AG 7.95 – Diogenes Laërtios 49. Demokritos van Abdera AG 2.131-135 – Christodoros van Koptos 50. Demokritos van Abdera AG 7.56 – Anonymus 51. Demokritos van Abdera AG 7.57 – Diogenes Laërtios 52. Demokritos van Abdera AG 7.58 – Julianos, prefect van Egypte 53. Demokritos van Abdera AG 7.59 – Julianos, prefect van EgypteIII - Sofisten, Sokrates en de kleine Socratici 54. Protagoras van Abdera AG 7.130 – Diogenes Laërtios 55. Protagoras van Abdera AG 7.131 – Anonymus 56. Protagoras van Abdera AG 7.132 – Anonymus 57. Sokrates AG 7.96 – Diogenes Laërtios 58. Sokrates AG 7.629 – Antipatros van Thessalonike 59. Sokrates AG 9.594 – Anonymus 60. Sokrates AG 16.327 – Johannes Barbullakos 61. Alexinos van Elis DL 2.110 – Diogenes Laërtios 62. Stilpon van Megara DL 2.120 – Diogenes Laërtios 63. Diodoros van Iasos DL 2.112 – Diogenes Laërtios 64. Menedemos van Eretria DL 2.144 – Diogenes Laërtios 65. Cynicus AG 11.153 – Lucillius 66. Cynicus AG 11.154 – Lucillius 67. Cynicus AG 11.155 – Lucillius 68. Cynicus AG 11.156 – Ammianos 69. Cynicus AG 11.157 – Ammianos 70. Cynicus AG 11.158 – Antipatros van Thessalonike 71. Cynicus AG 11.410 – Loukianos 72. Cynicus AG 11.434 – Loukianos 73. Antisthenes van Athene AG 7.115 – Diogenes Laërtios 74. Diogenes van Sinope AG 7.63 – Anonymus 75. Diogenes van Sinope AG 7.64 – Anonymus 76. Diogenes van Sinope AG 7.65 – Antipatros van Sidon 77. Diogenes van Sinope AG 7.66 – Honestos 78. Diogenes van Sinope AG 7.67 – Leonidas van Tarente 79. Diogenes van Sinope AG 7.68 – Archias 80. Diogenes van Sinope AG 7.116 – Diogenes Laërtios 81. Diogenes van Sinope AG 9.145 – Anonymus 82. Diogenes van Sinope AG 16.333 – Antifilos van Byzantium 83. Diogenes van Sinope AG 16.334 – Antifilos van Byzantium 84. Menippos van Gadara DL 6.100 – Diogenes Laërtios 85. Hipparchia van van Maroneia AG 7.413 – Antipatros van Sidon 86. Bion van Borysthenes DL 4.55-57 – Diogenes Laërtios 87. Timarchos van Alexandrië AG 7.520 – Kallimachos 88. Gorgias AG 7.134 – AnonymusIV - Plato en de Academie 89. Plato AG 2.97-98 – Christodoros van Koptos 90. Plato AG 7.60 – Simias 91. Plato AG 7.61 – Anonymus 92. Plato AG 7.62 – Anonymus 93. Plato AG 7.108 – Diogenes Laërtios 94. Plato AG 7.109 – Diogenes Laërtios 95. Plato AG 9.188 –Anonymus 96. Plato AG 9.358 –Anonymus 97. Plato AG 15.39b – Anonymus 98. Plato AG 16.31 – Speusippos 99. Plato AG 16.328 – Anonymus100. Speusippos van Athene AG 7.101 – Diogenes Laërtios101. Xenokrates van Chalkedon AG 7.102 – Diogenes Laërtios102. Pamfilos van Samos AG 7.587 – Julianos, prefect van Egypte103. Polemon en Krates van Athene AG 7.103 – Antagoras104. Polemon van Athene DL 4.20 – Diogenes Laërtios105. Krantor van Soloi DL 4.25 – Theaitetos 106. Krantor van Soloi DL 4.27 – Diogenes Laërtios107. Arkesilaos van Pitane AG 7.104 – Diogenes Laërtios108. Kleombrotos van Ambrakia AG 7.471 – Kallimachos 109. Lakydes van Kyrene AG 7.105 – Diogenes Laërtios110. Karneades van Kyrene DL 4.65-66 – Diogenes LaërtiosV - Aristoteles en de Peripatos111. Aristoteles AG 2.16b-22 – Christodoros van Koptos112. Aristoteles AG 7.107 – Diogenes Laërtios113. Aristoteles AG 16.329 – Anonymus114. Aristoteles AG 16.330 – Anonymus115. Aristoteles DL 5.11 – Theokritos van Chios116. Theofrastos van Eresos AG 7.110 – Diogenes Laërtios117. Herakleides van Pontos AG 7.114 – Diogenes Laërtios118. Demetrios van Faleron AG 7.113 – Diogenes Laërtios119. Straton van Lampsakos AG 7.111 – Diogenes Laërtios120. Lykon van Troas AG 7.112 – Diogenes LaërtiosVI - Stoïcisme, epicurisme en scepticisme121. Stoa AG 9.496 – Athenaios van Naukratis122. Zenon van Kition AG 7.117 – Zenodotos de Stoïcijn123. Zenon van Kition AG 7.118 – Diogenes Laërtios124. Zenon van Kition DL 7.29 – Antipatros van Sidon125. Dionysios van Herakleia AG 10.38 – Timon van Phleious126. Ariston van Chios DL 7.164 – Diogenes Laërtios127. Kleanthes van Assos AG 11.296 – Timon van Phleious128. Kleanthes van Assos DL 7.176 – Diogenes Laërtios129. Chrysippos van Soloi AG 7.706 – Diogenes Laërtios130. Epiktetos van Hiërapolis AG 7.676 – Anonymus131. Epiktetos van Hiërapolis AG 9.207 – Anonymus132. Epiktetos van Hiërapolis AG 9.208 – Anonymus133. Epikouros van Samos DL 10.12 – Athenaios van Naukratis134. Epikouros van Samos AG 7.72 – Menandros135. Epikouros van Samos AG 7.106 – Diogenes Laërtios136. Epicurist AG 6.307 – Fanias137. Epicurist AG 11.50 – Automedon138. Epicurist AG 11.93 – Lucillius139. Epicurist AG 11.103 – Lucillius140. Epicurist AG 11.249 – Lucillius141. Epicuristen AG 11.44 – Filodemos142. Anaxarchos van Abdera AG 7.133 – Diogenes Laërtios143. Pyrrho van Elis AG 7.576 – Julianos, prefect van EgypteVII - Neoplatonisme144. Porfyrios van Tyr AG 9.214 – Leo de Filosoof145. Hypatia van Alexandrië AG 9.400 – Palladas146. Proklos van Constantinopel AG 7.341 – Proklos147. Proklos van Constantinopel AG 9.196 – Marinos van Napels148. Proklos van Constantinopel AG 9.197 – Marinos van Napels149. Proklos van Constantinopel AG 9.202 – Leo de FilosoofEpiloog150. De filosoof AG 11.354 – Agathias Scholastikos

Lezersrecensies

» Klik hier voor alle lezersrecensies
» Schrijf ook een review en win een iPad!

Tweedehands

Geen tweedehands exemplaren beschikbaar

Inkijkexemplaar

Lezersrecensies

» Schrijf zelf een review

Tweedehands

Hieronder staat het tweedehands aanbod van dit boek. Maak een keuze uit onderstaande tweedehands boeken en aanbieders. Plaats jouw bestelling via Boek.net. Je betaalt aan Boek.net, net zoals je gewend bent bij de bestelling van een nieuw boek. De verkoper stuurt het boek vervolgens binnen 1-7 werkdagen naar jou op.

Conditie

Verkoper


Geen tweedehands exemplaren beschikbaar

Gegevens

Auteur:   Lateur, P.
Ondertitel:   Griekse filosofen in honderdvijftig epigrammen
ISBN-10:   9055739340
ISBN-13:   9789055739349
Uitgever:   Damon B.V., Uitgeverij
Uitgave datum:   17-02-2009
Uitgave:   1e druk
Aantal pagina's:   220
Bevat illustraties:   Nee
Fysieke vorm:   Hardcover
Hoogte:   21 mm
Breedte:   158 mm
Dikte:   238 mm
Gewicht:   500 gram
Genre:   Literatuur - Literatuur overig

Klanten kochten ook...

Kijken naar de sterren Emily Winterburn
€ 17,50 Gratis bezorgd
Oliver Twist. CD Dickens, Charles
€ 11,94

Je vindt dit boek in